12:25
♥9
High-res
The Prirazlomnaya-platform (GAZPROM, Russia)

The Prirazlomnaya-platform (GAZPROM, Russia)

The Prirazlomnaya-platform (GAZPROM, Russia)

  1. 77b reblogged this from nemoi
  2. nemoi reblogged this from salvage-collection
  3. salvage-collection posted this